Kirjuta meile
KAST 6 tk! Starwax hallituse eemaldaja 500 ml

KAST 6 tk! Starwax hallituse eemaldaja 500 ml

41,03 €
EAN: 3365000006665

Hävitab juba tekkinud hallituse ja ennetab uue teket, kõrvaldab mustad jäljed.

Mõeldud hallituse eemaldamiseks katteplaatidelt ja nende ühenduskohtadest, silikoonilt, plastikult, duširuumidest, vannitubadest, köökidest ja teistest niisketest ruumidest.

Ei sobi kasutamiseks tapeedil, krohvil ja värvitud pindadel.

Kasutamine: Vajutada pihusti all olevatele punastele nuppudele mõlemalt poolt korraga  ja lükata kaitseklapp alla.

Esimesel kasutamiskorral vajutada pihusti kangile kaitseklapi eemaldamiseks, seejärel veel paar korda, et pump tööle hakkaks.

Pihustada ca 20 cm kauguselt puhastatavale pinnale.

Lasta toimida 5-15 minutit jälgides regulaarselt vahendi toimet.

Jälgede tekkimise korral loputada kohe veega üle. Kõige mustemad kohad hõõruda üle, seejärel loputada rohke veega.

Pudeli sulgemiseks tõsta kaitseklapp uuesti üles. 

Soovitused: Enne kasutamist teha eelnevalt katse väikesel  mittenähtaval  pinnal veendumaks, et toode seda ei kahjusta (ei muuda tooni). Mitte kasutada koos katlakivi eemaldajaga. Kaitsta ümbritsevaid pindu ja riideid pritsmete eest.

3365000006665

Koostis:  <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, klooripõhiseid pleegitusaineid. 

Ettevaatusabinõud: Sööbiv. Keskkonnaohtlik. Sisaldab NAATRIUMHÜDROKSIIDI. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  MITTE SEGADA HAPETEGA.

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Põhjustab tugevat söövitust.

Mitte kasutada koos teiste toodetega!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid /kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Vältida sattumist keskkonda.

Kliendid, kes antud toote ostsid, on ostnud ka:

Toode on soovinimekirja lisatud