Kirjuta meile
KAST 12 tk! Antistaatik Yplon 300 ml

KAST 12 tk! Antistaatik Yplon 300 ml

34,77 €
EAN: 3179630005253

Staatilise elektri eemaldamiseks kõikidelt pindadelt. 

Pihustada ca 20 cm kauguselt.

Kasutamine: Enne kasutamist pudelit hoolikalt raputada. Testida toote sobivust materjali suhtes mõnes vähemmärgatavas kohas. Pihustada lühikeste vajutustega ca 20 cm kauguselt, seejärel pühkida pind lapiga üle.

Mitte kasutada hiina päritolu lakkidel ja värviliste vahadega hooldatud või töödeldud pindadel (puit, nahk jne.).

Koostis: >30% alifaatseid hüdrokarboone, <5% katioonseid pindaktiivseid aineid. 

3179630005253

Ettevaatust. Eriti tuleohtlik.

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi.

Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist.

Tühjendamine lahtisesse tulle või hõõguvasse ainesse keelatud.

Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada!

Vältida gaasi sissehingamist.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Käidelda hästiventileeritavas kohas. 

Toode on soovinimekirja lisatud