Kirjuta meile
  • −25%
Sapoli heleda mööbli hooldusvahend 250 ml

Sapoli heleda mööbli hooldusvahend 250 ml

5,07 € 6,76 €
EAN: 5410458384051

Eemaldab vee-, veini-, kohvi jt. plekid, samuti päikesevalguse poolt põhjustatud pleekimise.

Katab ja muudab märkamatuks kerged kriimustused.

Taastab mööbli originaalläike ja tekstuuri. 

Kasutamine. Pudeli avamiseks vajutada kaitsekorgi külgedele keerates korki vastupäeva.

Pehme ja kuiva lapi abil hõõruda vahend kergelt mööbli sisse, lasta veidi toimida, seejärel poleerida kuiva ja pehme lapiga.

Kui on tegemist sügavate kriimustustega, hõõruda vahend tugevamalt mööbli pinna sisse. 

Koostis: männipuu õli, hüdrokarboonid, isoalkaanid, aroomid.

Säilimisaeg: 5 aastat valmistamise kuupäevast.  

5410458384051

Ettevaatust:

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Põhjustab nahaärritust. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kliendid, kes antud toote ostsid, on ostnud ka:

Toode on soovinimekirja lisatud