Kirjuta meile
KAST 12 tk! Yplon torupuhastaja 1 l

KAST 12 tk! Yplon torupuhastaja 1 l

34,63 €
EAN: 5410306875144

Torupuhastusvahendiga saab puhastada hõlpsasti kõiksugu ummistusi.

Kasutamine. Valada 0,5 liitrit vahendit ummistunud torusse, ka siis kui sinna on kogunenud vesi. Lasta toimida vähemalt poolt tundi või raskemate ummistuste korral terve öö. Lohutada rohke veega.

Mitte kokku segada teiste vahenditega. Pudel avada ettevaatlikult ja seda mitte surudes. Sulgeda turvakork pärast kasutamist. Mitte valada vahendit teise pudelisse, mitte kasutada tühjaks saanud pudelit, enne pudeli ära viskamist loputa see puhtaks. Mitte kasutada vahendit alumiiniumil. Mitte kasutada kuuma vett.

Enneta torude täielikku ummistumist.

Järgida valmistajatehase poolseid instruktsioone.

Turvakorgi avamiseks suruda kergelt korgile ja keerata.

Tähelepanu!
Pakendil olev koostisosade ja toiteaineväärtuste informatsioon on alati õige.
ETTEVAATUST!
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
5410306875144

Sisaldab: naatriumhüdroksiid. Võib söövitada metalli. 

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. 

Hoida üksnes originaalpakendis. 

Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL võtta viivitamatult kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/ loputada dušši all. 

SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. 

Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. 

Hoida lukustatult. 

Toode on soovinimekirja lisatud