Kirjuta meile
KAST 12 tk! Moment 120ml

KAST 12 tk! Moment 120ml

51,60 €
EAN: 5997272382420

Universaalseks kasutamiseks mõeldud kontaktliim Moment on meie kontaktliimide sarja vanim toode.

Liim annab kiire ja  tugeva liite.

Hõlpsasti pealekantav liim sobib ideaalselt erinevate pindade ühendamiseks ja spooni liimimiseks keerulistesse nurkadesse.

Kõige paremini sobib liim sisetöödeks mitmesuguste materjalide puhul, välja arvatud PE ja PP. Sobib ka laminaadi jaoks. Kuumakindel.

Omadused: 

1. tugev algne ja lõplik nake,

2. väga kuumakindel,

3. vananemiskindel.

Tuub 50 ml.

Kasutusvaldkond. Puit, nahk, metall, plastmass, kumm, kivi.

Puitmaterjalide liimimine dekoratiivlaminaatide nagu Resopal®, Formica® jne, kummi, naha, korgi, vildi, jäiga PVC, pehmete vahtude, metalli ja paljude teiste 

materjalide külge.

Ei sobi polüetüleeni, polüpropüleeni, vahtpolüstüreeni, kunstnaha ja plastifitseeritud PVC jaoks.

Helisummutus-, isolatsiooni- ja akustiliste paneelide (välja arvatud vahtpolüstüreenist), sobivate plastplaatide ja mitmesuguste seinakatete (mitte  plastifitseeritud PVC-st ja kunstnahast) kinnitamine kuivale ja stabiilsele pinnale.

Spooni liimimine servadele ja kõveratele pindadele.

Säilitamine. Moment kontaktliimi Universal hoitakse toatemperatuuril. Vältige alla +5°C ja üle +50°C temperatuuri.

5997272382420

Eeltöötlus.

Liimitav materjal peab olema kuiv (puit 8 kuni 12%) ning rasva- ja tolmuvaba. Puhastage laminaat, metall jne lahustiga (lakibensiiniga). Pinna karestamine parandab nakketugevust. Laske materjalidel tootjajuhiste kohaselt aklimatiseeruda. Kasutage liimimiseks vaid töötlemata pindu (loomulikul kujul). Eemaldage värvitud või töödeldud pindadelt pinnakate.

Pealekandmine.

Kandke liimi mõlemale liimitavale pinnale.

Enne detailide ühendamist laske lahustil aurustuta. Tavalisel toatemperatuuril (18 kuni 25 °C) toimub see umbes 10 - 15 minutiga

Tagage pidev õhutus. Pärast lahusti aurustumist on liimimine võimalik 2 tunni jooksul. Liiga lühike aurustumisaeg, eriti mitteimavate materjalide korral, võib algset naket nõrgendada. Pärast lahusti aurustumist peab pinnale jääma katkematu nähtav liimikiht. Suurepooriliste või väga imavate pindade puhul võib osutuda vajalikuks mitme liimikihi pealekandmine. Enne detailide ühendamist peab liim olema puutekuiv, ei tohi sõrmede külge jääda ega ”venida”.

Liimimine / kokkusurumine.

Kõigepealt seadke detailid hoolikalt paika, sest juba ühendatud detaile enam korrigeerida ei saa. Seejärel suruge detailid korraks tugevasti kokku (vähemalt 0,5 N/mm² = 5 kp/cm² survega). Pidage silmas, et nakketugevus ei sõltu rakendatava surve kestusest vaid intensiivsusest. Piisab mõnest sekundist. Suuremate pindade (nt laminaatpaneelide, metalli jne) korral tuleb kasutada pressi. Sõltuvalt detailist võib piisata ka tugevast rullimisest. Õhu sissejäämise vältimiseks suruge keskelt väljapoole. Suruge hoolikalt servadest. Kõva ja mitteelastse aluse puhul taguge mitteelastse haamriga.

PIIRANGUD.

Tööriistade puhastamine. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist vedeldi või lakibensiiniga.

Hoidmine. Hoidke tihedasti suletuna toatemperatuuril. Vältige alla +5°C ja üle +50°C temperatuuri. Külm või jäätunud liim (alla + 5°C) muutub pärast aeglaselt töötemperatuurini aklimatiseerumist (umbes +20°C) taaskasutatavaks ilma kvaliteedi languseta. Töö katkestamise korral sulgege liimipurk lahusti aurustumise vältimiseks tihedasti.

TERVISHOID JA OHUTUS.

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

Toode on soovinimekirja lisatud