Kirjuta meile
KAST 12 tk! Springfresh õhuvärskendaja Citrus...

KAST 12 tk! Springfresh õhuvärskendaja Citrus Fresh 300 ml

25,03 €
EAN: 3179630012428

Eemaldab ebameeldivad lõhnad ja värskendab.

Raputada ballooni enne kasutamist ja kasutamise ajal. Hoida ballooni püstises asendis ja pihustada õhku 2-3 sekundit. 

ETTEVAATUST: Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. 

Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. 

Mahut on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. 

Hoida päikesevalguse eest. 

Mitte hoida temperatuuril üle 50˚C.

3179630012428
Toode on soovinimekirja lisatud