Kirjuta meile
Yplon pesugeel musta värvi pesu 1,5 l

Yplon pesugeel musta värvi pesu 1,5 l

4,50 €
EAN: 5901083302713

Kõikidest kangatüüpidest (v.a siid- ja villatooted) musta ja tumedat värvi pesu pesemiseks 30ºC-60ºC juures.

Tootest jätkub 25 pesukorraks.

Sisaldab kašmiiri ekstrakti, mis uuendab musti ja tumedaid värve. Tänu spetsiaalsetele koostisosadele ei kahjusta kangast ja värve, hoiab ära värvide ülekandumise teistele kangastele.

Sobilik nii pesumasinas kui ka käsitsi pesuks. 

Kasutamine. Kasutada vastavalt pakendil näidatud doseerimistabelile. Pesugeel valada spetsiaalsesse pesupalli või pesumasina sahtlisse. 1 korgitäis = 60 ml.

Käsitsi pesu korral lahjendada 60 ml vahendit 10 l vees.

5901083302713

Koostis: <5% anioonseid ja katioonseid tensiide. Samuti: aroomid, konservandid. 

Hoiatus.

Sisaldab naatriumlaureetsulfaati ja kokamiiddietanolamiini. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseprille. Vältida sattumist keskkonda.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

Sisaldab metüülkloroisotiasolinooni, metüülisotiasolinooni ja oktüülisotiasolinooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Toode on soovinimekirja lisatud