Kirjuta meile
KAST 12tk! Pesu- ja nõudepesumasinate...

KAST 12tk! Pesu- ja nõudepesumasinate puhastusvahend Eres 250 g

Otsas
50,75 €
EAN: 5410458366057

Puhastab, eemaldab katlakivi ja lõhnastab. Katlakivi raskendab elektriseadmete tööd vähendades nende efektiivsust ja suurendades elektrikulu.
Seepärast peab puhastamist läbi viima perioodiliselt. 

Kasutamine:

Kontrollida, et masinasse ei oleks jäänud pesu- ja loputusvahendi või muid jääke.
Pesumasinad: Valada pakendi sisu pesumasina tühja trumlisse. Lasta masinal töötada pesurežiimil 50°C  juures ilma eelpesuta. Korrata protseduuri vajaduse korral.

Nõudepesumasinad: Valida normaalne pesutsükkel ja käivitada tühi masin. 15 min. järel see avada ja valada pakendi sisu masina põhjale. Mitte valada vahendit otse sõelale. Sulgeda masin ja lasta programmil töötada lõpuni. Töölahus ei tohi kokku puutuda emailpindadega. Tsükli lõppedes tuleb ukse kummitihendid hoolikalt niiske švammiga üle pühkida.

Koostis: >30% sidrunhapet, <5% maleiinhapet, <5% anioonseid tensiide.

ETTEVAATUST! Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5410458366057
Toode on soovinimekirja lisatud